مطالعه وتحقیق

درس مطالعه وتحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گنبد

نقش کودکستان در پیشرفت تحصیلی پايه اول ابتدايي

كد طرح : مارال ارزاني

مشخصات موضوعي طرح :

عنوان به فارسي : نقش کودکستان در پیشرفت تحصیلی پايه اول ابتدايي

واژه هاي كليدي : آموزش كودكستاني – پيشرفت تحصيلي – امكانات وفضاي آموزشي

بيان مساله : آموزش هاي كودكستاني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه اي وجود دارد ؟

اهميت و ضرورت انجام تحقيق : منظور از اين تحقيق اين است كه بدانيم راه هاي كمك به بهتر فهميدن ويادگيري بيشتر چيست واز چه طريقي مي توان به تفهيم مطالب دوره ابتدايي كمك كرد.من نيز كودكستان ونقش آن رادرآموزش انتخاب كرده وبا ارائه پرسشنامه به معلمين كلاس اول بر آن شدم كه نظرات آنها را نسبت به كودكستان جويا شوم وهمچنين براي فهميدن به طور عملي راجع به مثبت يا منفي بودن نقش كودكستان در آموزش ، تعدادي دانش آموزكلاس اول كودكستان رفته و همان تعداد دانش آموزكلاس اول نرفته رابطورتصادفي انتخاب نموده و به مقايسه آنها مي پردازم.

اهداف تحقيق (كلي پروژه) :

هدف كلي :بررسي نقش كودكستان در پيشرفت تحصيلي پايه اول ابتدايي

هدفهاي پروژه : پرورش قواي بدني- پرورش عواطف و احساسات – پرورش قواي فكري – عادت دادن كودك به زندگي اجتماعي – آماده كردن كودك براي تحصيل

متغيرهاي تحقيق :

متغير مستقل : پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدايي .

متغيرهاي وابسته : امكانات وفضاي آموزشي – كثرت افراد خانواده – درآمدوالدين – سطح سواد والدين – شغل والدين – آموزش كودكستاني.

فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق :

به صورت فرض يا فرض هاي ويژه :

احتمالا كودكستان درزبان آموزي وبالا بردن گنجينه ي لغات دانش آموزان موثر است.

احتمالا كودكستان موجب كارايي ورشد تربيت بدني وورزش در كودكان مي باشد.

احتمالا كودكستان باعث خلاقيت وبالا بردن ذوق هنري كودك مي شود.

به صورت پرسش يا پرسش هاي ويژه :

1-    بالا بودن سطح امكانات وفضاي آموزشي تا چه حد در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كودكستاني موثر است؟

خيلي كم                      كم                    تاحدودي                   زياد                  خيلي زياد

2- آيا ميزان تحصيلت والدين در پيشرفت تحصيلي كودكان موثراست؟ بلي            خير             

3- آيا آموزشهاي كودكستاني موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي باشد؟ بلي                  خير

فردريم فروبل را پدركودكستان مي شناسند تحقيقاتي كه فربل در زمينه كودكان انجام داده است ومتخصصان تعليم وتربيت كودكستان ها به اين نتيجه رسيده اند كه فروبل اصول تعليم و تربيت كودكان را كشف كرده است ، اصولي كه در همه ي زمان ها به همه ي كودكام مربوط مي شود.

مشخصات اجرايي طرح :

نوع مطالعه ، روش  و نحوه اجراي تحقيق :

روش پيمايش يا زمينه يابي – در اين روش گروه نمونه اي ازمعلمين را انتخاب كرده ودرباره ي موضوع موردنظر ازپرسشنامه استفاده كردم.

ابزار گردآوري داده ها :

روش جمع آوري اطلاعات به صورت پرسشنامه مي باشد.به صورتي كه پرسشنامه ها را بين معلمين كلاس اول توزيع كردم وسوالات را معلمين كلاس اول شخصاجواب دادند واينجانب هنگام پاسخگويي حضورداشتم وسوالاتي كه از طرف معلمين مي شد جوابگو مي شدم.

جامعه آماري : معلمين كلاس اول مدارس ابتدايي

روش نمونه گيري : نمونه گيري تصادفي سيستماتيك يا منظم

محدوديت هاي تحقيق :

درهرپژوهشي غالبا محدوديت هايي باعث مي شود تامحقق نتواند به طوردقيق وجامع درمورد موضوع موردبررسي به نتيجه گيري و توضيح وتفسيركامل بپردازد. در مورد موضوع اين تحقيق نيزآنچه بيش از همه محقق را دچار مشكل مي كند كمبودمنابع اطلاعاتي متعدد درارتباط با موضوع مي باشد.

محدوديت هاي ديگر عبارتند از :

1-    فقدان پروژه هاي تحقيقاتي درزمينه ي مورد تحقيق.

2-    كمبود زماني به منظورتحقيق جامع و علاوه برآن داشتن واحدهاي درسي ديگر محقق.

سوالات پرسشنامه :

1- جنس : مرد            زن          

2- سن :                       25-20  سال                 30-25 سال             

                                    40-30 سال                    40 سال به بالا

3- وضعيت تاهل : مجرد               متاهل

4- ميزان تحصيلات : ديپلم             فوق ديپلم             ليسانس وبالاتر

5-آيا تشكيل كلاس هاي پيش دبستاني براي كودكان ضرورت دارد؟

خيلي زياد                              زياد                         تاحدودي                             كم

6- آيا كودكستان در بهتر فهميدن مطالب به بچه ها كمك مي كند :

كم                                       تاحدودي                                         زياد

7- نقش كودكستان در بيان واظهارعقيده كودكان تا چه حداست :

خيلي زياد                         متوسط                        ضعيف

8- كودكانيكه دوره پيش دبستاني راگذرانده اند ازلحاظ برخوردهاي اجتماعي چگونه اند :

خيلي خوب                   خوب             متوسط                  ضعيف

9- انزواطلبي وگوشه گيري در كودكستان رفته ها بيشتر است يادر كودكستان نرفته ها :

كودكستان رفته ها                                      كودكستان نرفته ها

10- آيا كودكستان در پرورش ذوق هنري و خلاقيت كودكان موثر است :

خيلي زياد                   زياد                        تاحدودي

11- تا چه حدي كودكستان در رشدو پرورش  هنرهاي دستي موثر است :

خيلي زياد                   زياد                        تاحدودي

12- كودكاني كه دوره پيش دبستاني را طي كرده اند تا چه اندازه در خواندن فارسي و زبان آموزي توانايي دارند :

خيلي خوب                       خوب                        متوسط          

13- از لحاظ پيشرفت تحصيلي پيش دبستاني تا چه حدموثر است :

خيلي موثر است                  كم موثر است         تاثيري ندارد

14- تعداد قبولي كدام گروه در پايان سال تحصيلي بيشتر است :

كودكستان رفته ها                          كودكستان نرفته ها

15- آيا كودكستان موجب تقويت حس اعتماد به نفس در كودك مي شود :

خيلي زياد                                زياد                               تاحدودي                        كم  

16- آيا كودكستان موجب تقويت علاقه و ايجاد رغبت در كودك مي شود :

خيلي زياد                         زياد                                  تاحدودي                            كم

17- كودكستان چه تاثيري در آموزش بهداشت و سلامت كودك دارد :

خيلي موثر است                                كم موثراست                          تاثيري ندارد

18- در زمينه ايجاد علاقه به ورزش و تندرستي كودك آيا كودكستان نقشي دارد :

خيلي زياد                                زياد                               تاحدودي                        كم  

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:8  توسط مجسن  | 

تاثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت و تصمیم گیری در خانواده

فرم پيشنهاد طرح پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گنبد كاووس

عنوان : تاثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت و تصمیم گیری در خانواده

رشته : كارشنا سي آموزش ابتدايي

استاد : جناب آقاي محسن فروتن

كد طرح : حمیرا جدیدی


لطفا برای مشاهده فرم کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:46  توسط مجسن  | 

واحد گنبد كاووس

فرم پيشنهاد طرح پژوهشي

عنوان : تأثيرات محيط خانواده بر موفقيت تحصيلي

رشته : كارشنا سي آموزش ابتدايي

استاد : جناب آقاي محسن فروتن

كد طرح : بي بي جميله اونق

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 14:10  توسط مجسن  | 

پیوندخانواده ومدرسه

فرم پیشنهادطرح پژوهشی

عنوان طرح :پیوندخانه ومدرسه برای سلامت فرزند

نام نویسنده:ریحانه اسکندریان

مشخصات موضوعی طرح :

۱.عنوان به فارسی:پیوند خانواده ومدرسه برای سلامت فرزند

۲.واژه های کلیدی:

-فعالیت انجمن اولیا ومربیان

-تشویق والدین درمحیط خانواده ومعلم در کلاس درس

-نحوه تعامل پدر ومادربا فرزندان برای بررسی حل مشکلات آنها

۳.بیان مسئله :-چراوالدین در جلسات انجمن اولیا ومربیان شرکت نمی کنند؟

-اگر فرزند تصور زشت واحمق وضعیف و....از خود داشته باشد چکار کنیم؟

-آیاپیوند خانه ومدرسه اهمیت همسویی در آینده فرزندان دارد؟  

۴.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

-نحوه تعامل پدر ومادر ومعلم ومسئولان مدرسه با فرزندان (دانش آموزان )برای بررسی و حل مشکلات آنها

-زمینه سازی برای حضورحداکثری اولیا در مدرسه وفعالیت انجمن اولیاومربیان

۵.اهداف تحقیق :

-ممنوعیت بکارگیری معلمان عصبانی در دوره ابتدایی

-برخورد خانواده ها با مشکلات نوظهور فرزندان

-ارتباط اولیا با مدرسه و وضع تحصیلی فرزندان

۶.متغیرهای تحقیق:

پیوند خانه ومدرسه برای سلامت فرزند

متغیر مستقل:پیوند خانه ومدرسه

متغیر وابسته:سلامت فرزند

۷.فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:

به صورت فرض:

-آیاتبعات آثار مثبت فعالیت وتصمیمات انجمن اولیا ومربیان مدرسه در داخل خانواده دانش آموزان نمایان شود؟

-آیا پیوند خانه ومدرسه و اهمیت همسویی آنهادر آینده فرزندان دارد؟

به صورت پرسش یاپرسشهای ویژه :

-آیاباید به سخنان کودکان (فرزندان )گوش داد؟

-آیا ضعف مالی خانواده دانش آموز عامل اصلی افت تحصیلی یا شکست فرزندانشان در زندگی است ؟

۸.ادبیات پیشینه تحقیق:

با توجه به اهمیت موضوع مقاله ای تحت عنوان (خستگی معلمان در کلاس درس )

در روزنامه جام جم ۲۳ فروردین ۸۸ به چاپ رسید.

مشخصات اجرایی طرح :

۱.نوع مطالعه روش نحوه اجرای تحقیق:

نوع مطالعه :کتابخانه ای بهتر است چون تحقیقات کتابخانه ای به علت وقت کم وتحقیقات میدانی فرصت زیادی می خواهد امکان استفاده از آن نیست.

روش نحو اجرا تحقیق :استفاده از اینترنت -کتابخانه -فیش برداری

۲.ابزار گرداوری داده ها:

استفاده از اینترنت-کتا بخانه

۳.محدودیت های تحقیق:نداشتن منابع زیاد-همکاری نکردن بعضی مسئولین.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:20  توسط مجسن  | 

بررسی نقش تغذیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گنبد کاووس

۵. اهمیت وضرورت انجام تحقیق :۱.  برای من مهم بود که بدانم (چرا سوتغذیه باعث عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموز می شود

۲. نقش تغذیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموز

۶.اهداف تحقیق:

۱.بررسی نقش تغذیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گنبد کاووس .

۲.تغذیه چیست؟

۳. تغذیه نا مناسب باعث چه چیزی می شود .

۷. متغیرهای تحقیق :

بررسی نقش تغذیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان گنبد کاووس

بررسی نقش تغذیه :متغیر مستقل

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:متغیر وابسته

۸.فرضیه ها یاپرسشهای تحقیق :

۱.آیاتغذیه مناسب باعث پیشرفت تحصیلی می شود؟

۲. آیاتغذیه نامناسب باعث افت تحصیلی دانش آموزان شهرستان گنبد کاووس میشود؟

به صورت پرسش یا پرسشهی ویژه:

آیاباید خوردن صبحانه رادر برنامه تغذیه گنجاند ؟

آیا تغذیه نامناسب عامل اصلی افت تحصیلی دانش آموز می شود؟

۹.ادبیات پیشینه تحقیق:

1ـ آقازاده، محرم، مبانی نظریه های یادگیری و نظریه فراشناخت، تهران: معاونت  آموزشی اداره کل آموزش  و پرورش تهران، سال 1375

2 ـ ایزاک، استفان، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در علوم تربیتی  وروانشناسی، ترجمه: علی دلاور، تهران: نشر آرسبان، 1376

3 ـ برنایی، یدلاه، بررسی میزان تخصص معلمان راهنمایی تحصیلی مناطق نوزده گانه تهران با دروسی که تدریس می کنند، اداره کل آموزش و پرورش تهران، سال 1372

4ـ دبیری اصفهانی، عذرا، آموزش و پرورش ابتدائی، راهنمایی، متوسطه انتشارات دانشگاه پیام نور، سال 1376

5ـ  راچیلین هرش اس، راجرز، دانیل سی، اقتصاد آموزش و پرورش، ترجمه سید ابولقاسم حسینیون ، معاونت فرهنگی  آستان قدرس رضوی ، مشهد

 

مشخصات اجرایی طرح :

۱.نوع مطالعه و روش نحوه اجرا تحقیق :

کتابخانه ای بهتر است چون تحقیقات کتابخانه ای به علت وقت کم وتحقیقات میدانی فرصت زیادی می خواهد امکان استفاده از آن نیست .

روش نحوه اجرای تحقیق :استقاده از اینترنت -فیش برداری -استفاده از کتابخانه

۲.ابزار گرداوری:

استفاده از اینترنت -کتابخانه

۳.محدودیت تحقیق:

کم بودن زمان- نداشتن منابع -همکاری نکردن مسئولین


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:36  توسط مجسن  | 

ارزیابی

باسلام وقبولی طاعات خدمت دانشجویان محترم

طذح تحقیقاتی شما در جال بررسی بوده با توجه به این که اخرین تاریخ ارسالی 30/5/89 می باشد لطفا نموده افرادی که موفق به ارسال طرح نشده اند زودتر اقدام نمایند . اگر هم مورد خاصی داشتند به ادرس :

moh.foroutan@yahoo.com  ایمیل نمایید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۹ساعت 5:16  توسط مجسن  | 

بررسی میزان تأثیر آموزش وپرورش پیش دبستانی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

معاونت پژوهشی


فرم پیشنهادطرح پژوهشی

عنوان طرح :بررسی میزان تأثیرآموزش وپرورش پیش دبستانی درپیشرفت نحصیلی

دانش آموزان پایه اول ابتدایی

کدطرح:حاجیه بی بی قولدی

...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 20:45  توسط مجسن  | 

۷-متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل:نقش دوره های رشد ( دوره شیر خوارگی-دوره پیش دبستانی-دوره دبستانی)

متغیر واسته:اختلالات یادگیری دانش آموزان

۸-نوع مطالعه:روش و اجرای نحوه تحقیق:(بیان نوع روش تحقیق و علت اتتخاب ان)

روش تحقیق مطالعه نوع کتابخانهای می باشد که به صورت میران صرت خواهد گیرفت پس از تروین احداف مورد نظر با هماهنگی استاد راهنما به منظور جمع اوری اطلاعات از کتابخانه ها در سطح استان.مجله های رشد.و تحقیقات  صورت در داخل و خارج کشور در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده خواهد کرد

۹-ابزار گرد اورنده داده ها : (چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه  استفاده می شود . لازم است پرسش نامه مورد نظر ضمیمه گردد)

تحقیق حاضر:مجله های رشد-کتاب ها و اطلاعات با موضوع تحقیقات داخلی و خارجی

۱۰-محدودیت های تحقیق:

کمبود زمان-مراجه شدن زمان تهیه این تحقیق با تحقیقات دیگر-واحد های درسی-کمبود منابع برای جمع آوری اطلاعات - در دسترس نبودن اینترنت پر سرعت و سایت های معتبر

۱۱-ادبیات یا پیشینه تحقیق:(بیان تحقیق وکار های که تا کنون در زمینه مورد مطالعه انجام شده و نتایج ان به ورت مسند منتشر شده است.به طوری که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بیکار گرفته شود)

الف)تحقیقات داخلی:یه زی (۱۳۸۸) در تحقیق خود به این نتجه رسیدم که ...

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:11  توسط مجسن  | 

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی تفاوت بازی دختران و پسران

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

معاونت پژوهشی

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

           عنوان طرح:

                           بررسی نقش اثر جنسیت در تفاوت بازی دختران و پسران و بازی با همجنس خودشان.

          نام و نام خانوادگی دانشجو:

                          گل لر بدراق، کارشناسی آموزش ابتدایی معلمان

           نام استاد: 

                         جناب آقای فروتن

 

مشخصات موضوعی طرح:

1. عنوان به فارسی: بررسی نقش اثر جنسیت در تفاوت بازی بین دختران و پسران و بازی با همجنس خودشان.

2.  عنوان به انگلیسی:

3. واژه های کلیدی: (فارسی و انگلیسی): اثر جنسیت، بازی

4. بیان مسأله: (توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع) مسأله اینکه رشد کودکان به ترتیب به نوع بازی آن ها اثر می گذارد و بازی دختران و پسران مجزا می شود البته این موضوع تا قبل از 8 سالگی کودکان  اهمیت چندانی به جنس بازی و بازی خود  نمی دهند، اما در سنین 8 تا 10 سالگی، اختلاف دو جنس کاملاً آشکار می شود تا آنجا که کودکان ترجیح می دهند با همجنس خود بازی کنند.

5. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد). فواید این تحقیق این است: ما با سن تفاوت بازی کودکان آشنا می شویم و در آینده پی می بریم و از آن استفاده می کنیم و امکانات و فرصت های لازم را به دانش آموزان و کودکان خود و جامعه ای که با آن سر و کار داریم بدهیم.

6. اهداف تحقیق (کلی و ویژه): به طور کلی دانستن اینکه آیا جنسیت در بازی یعنی تفاوت بازی بین دختران و پسران تأثیر دارد یا نه.

7. متغیرهای تحقیق: متغیر مستقل داریم: سن کودکان 8 سال متغیر مستقل است چون ما در این تحقیق با سن سر و کار داریم و روی سن کودکان آزمایش می کنیم تا تأثیر سن آن ها را در بازی بین دختران و پسران بفهمیم.

 8. فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:

«به صورت فرض یا فرض های ویژه:

1-  آیا جنسیت در بازی کودکان تأثیر دارد؟

2- آیا رشد کودکان در بازی کودکان تأثیر دارد؟

3- آیا امکانات در بازی آن ها مؤثر است؟

4- آیا دانش این اطلاعات بالا برای کودکان مفید است؟

5- چرا کودکان با رشد کردن با همجنس خودشان بازی می کنند؟

پیازه به صورت فرضیه سازی مطرح کرد:

کودکان پسر و دختر در یک محل جمع می شوند ولی هر کدام از پسران با پسران و دختران با دختران بازی می کنند البته این موضوع بعد از 8 سالگی مشاهده شده و بازی دختران و پسران نیز فرق می کند، ولی این مورد در قبل از 8 سالگی مشاهده نمی شود.

9. ادبیات یا پیشینه تحقیق: (بیان تحقیق و کارهایی که تاکنون در زمینه موضوع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به صورت مستند منتشر شده است، به طوری که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بکار گرفته شود).

****دبس و پیژن در مورد فعالیت های مربوط به جنسیت با استاد مطالعاتی که در امریکا صورت گرفته در مورد امکان تنظیم فهرست بازی ها برحسب شاخص «دخترانه یا پسرانه می نویسد: بدون شک بازی خاصی که مخصوص پسران یا دختران باشد وجود ندارد. زیرا از طرفی محوطه بازی هایی که هر دو جنس به طور مساوی در آن شرکت می کنند خیلی وسیع است و از طرف دیگر، اگر چه به نظر می رسد که در مدارس مختلط بعضی فعالیت های ابزاری و ساختمانی است مختص یک جنس معین است، جریاناتی از مبادله بازی وجود دارد، یعنی ممکن است همزمان بازی نکنند، ولی در زمانهای مختلف دختران بازی پسران و پسران بازی دختران را اجرا کنند. در هر صورت خواه پسران و دختران به یک بازی معین بپردازند خواه بازی های مختلف بکنند، باز هم به یک طریق به آن بازی نمی پردازند، در واقع نوعی روش بازی مخصوص هر جنس وجود دارد که پژوهشگران زیادی به آن اشاره کرده اند. به عقیده اینان پسران در بازی خواهان تأثیر شدید و فعالیت عضلانی زیادند، به این ترتیب که آن ها در موقع بازی با جنب و جوش، پرهیجان و اغلب متجاوزند، دختران آرامتر و ساکت تر بازی می کنند  و پرخاشگری و جنگجویی آنان در حد باقی می ماند. بازی دختران قبل از هر چیز، مبنی بر رعایت اصول و قواعد است.

 

مشخصات اجرایی طرح:

1- نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق: (بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن)

نوع مطالعه و روش و نحوه اجرای تحقیق کتابخانه ای است چون جامعه آماری نداریم لذا با رفتن به کتابخانه و پرسش از افراد متخص و مؤسسات آموزشی و خلاصه کردن از کتاب های کتابخانه بدست آمده است لذا روش کتابخانه ای مفید است.

2- ابزار گردآوری داده ها: (چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود. لازم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد).

کتابخانه، کتاب، فیش برداری، پرسشنامه، مشاهده. پرسش از افراد متخصص و با تجربه.

3- محدودیت های تحقیق: کمبود زمان، نداشتن فرصت، بردن کتاب های قرض گرفته شده در زمان آن، نبودن منابع گسترده، عدم همکاری سازمان ها و ارگان ها.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:43  توسط مجسن  | 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

معاونت پژوهشی

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

عنوان طرح:

بررسی نقش اثر جنسیت در تفاوت بازی دختران و پسران و بازی با همجنس خودشان.

نام و نام خانوادگی دانشجو:

گل لر بدراق، کارشناسی آموزش ابتدایی معلمان

نام استاد: جناب آقای فروتن

 

مشخصات موضوعی طرح:

1. عنوان به فارسی: بررسی نقش اثر جنسیت در تفاوت بازی بین دختران و پسران و بازی با همجنس خودشان.

2.  عنوان به انگلیسی:

3. واژه های کلیدی: (فارسی و انگلیسی): اثر جنسیت، بازی

4. بیان مسأله: (توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع) مسأله اینکه رشد کودکان به ترتیب به نوع بازی آن ها اثر می گذارد و بازی دختران و پسران مجزا می شود البته این موضوع تا قبل از 8 سالگی کودکان  اهمیت چندانی به جنس بازی و بازی خود  نمی دهند، اما در سنین 8 تا 10 سالگی، اختلاف دو جنس کاملاً آشکار می شود تا آنجا که کودکان ترجیح می دهند با همجنس خود بازی کنند.

5. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد). فواید این تحقیق این است: ما با سن تفاوت بازی کودکان آشنا می شویم و در آینده پی می بریم و از آن استفاده می کنیم و امکانات و فرصت های لازم را به دانش آموزان و کودکان خود و جامعه ای که با آن سر و کار داریم بدهیم.

6. اهداف تحقیق (کلی و ویژه): به طور کلی دانستن اینکه آیا جنسیت در بازی یعنی تفاوت بازی بین دختران و پسران تأثیر دارد یا نه.

7. متغیرهای تحقیق: متغیر مستقل داریم: سن کودکان 8 سال متغیر مستقل است چون ما در این تحقیق با سن سر و کار داریم و روی سن کودکان آزمایش می کنیم تا تأثیر سن آن ها را در بازی بین دختران و پسران بفهمیم.

 8. فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:

«به صورت فرض یا فرض های ویژه:

1-  آیا جنسیت در بازی کودکان تأثیر دارد؟

2- آیا رشد کودکان در بازی کودکان تأثیر دارد؟

3- آیا امکانات در بازی آن ها مؤثر است؟

4- آیا دانش این اطلاعات بالا برای کودکان مفید است؟

5- چرا کودکان با رشد کردن با همجنس خودشان بازی می کنند؟

پیازه به صورت فرضیه سازی مطرح کرد:

کودکان پسر و دختر در یک محل جمع می شوند ولی هر کدام از پسران با پسران و دختران با دختران بازی می کنند البته این موضوع بعد از 8 سالگی مشاهده شده و بازی دختران و پسران نیز فرق می کند، ولی این مورد در قبل از 8 سالگی مشاهده نمی شود.

9. ادبیات یا پیشینه تحقیق: (بیان تحقیق و کارهایی که تاکنون در زمینه موضوع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به صورت مستند منتشر شده است، به طوری که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بکار گرفته شود).

****دبس و پیژن در مورد فعالیت های مربوط به جنسیت با استاد مطالعاتی که در امریکا صورت گرفته در مورد امکان تنظیم فهرست بازی ها برحسب شاخص «دخترانه یا پسرانه می نویسد: بدون شک بازی خاصی که مخصوص پسران یا دختران باشد وجود ندارد. زیرا از طرفی محوطه بازی هایی که هر دو جنس به طور مساوی در آن شرکت می کنند خیلی وسیع است و از طرف دیگر، اگر چه به نظر می رسد که در مدارس مختلط بعضی فعالیت های ابزاری و ساختمانی است مختص یک جنس معین است، جریاناتی از مبادله بازی وجود دارد، یعنی ممکن است همزمان بازی نکنند، ولی در زمانهای مختلف دختران بازی پسران و پسران بازی دختران را اجرا کنند. در هر صورت خواه پسران و دختران به یک بازی معین بپردازند خواه بازی های مختلف بکنند، باز هم به یک طریق به آن بازی نمی پردازند، در واقع نوعی روش بازی مخصوص هر جنس وجود دارد که پژوهشگران زیادی به آن اشاره کرده اند. به عقیده اینان پسران در بازی خواهان تأثیر شدید و فعالیت عضلانی زیادند، به این ترتیب که آن ها در موقع بازی با جنب و جوش، پرهیجان و اغلب متجاوزند، دختران آرامتر و ساکت تر بازی می کنند  و پرخاشگری و جنگجویی آنان در حد باقی می ماند. بازی دختران قبل از هر چیز، مبنی بر رعایت اصول و قواعد است.

 

مشخصات اجرایی طرح:

1- نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق: (بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن)

نوع مطالعه و روش و نحوه اجرای تحقیق کتابخانه ای است چون جامعه آماری نداریم لذا با رفتن به کتابخانه و پرسش از افراد متخص و مؤسسات آموزشی و خلاصه کردن از کتاب های کتابخانه بدست آمده است لذا روش کتابخانه ای مفید است.

2- ابزار گردآوری داده ها: (چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود. لازم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد).

کتابخانه، کتاب، فیش برداری، پرسشنامه، مشاهده. پرسش از افراد متخصص و با تجربه.

3- محدودیت های تحقیق: کمبود زمان، نداشتن فرصت، بردن کتاب های قرض گرفته شده در زمان آن، نبودن منابع گسترده، عدم همکاری سازمان ها و ارگان ها.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:41  توسط مجسن  | 

ادبیات یا پیشینه تحقیق                           فریبا      آرتیقی

نام کتاب:با کودکم جگونه رفتار کنم

مولف:استفن گاربر

مترجمین:دکتر شاهین خزعلی.دکتر هومن حسینی .دکتراحمدشریف تبریزی

دراین کتاب به مشکلات ومسائل ویژه رفتاری کودکان وروشهای اصلی تربیت بررسی وراههای صحیح برخورد با این کودکان پرداخته شده است.   راهکارهای استفاده از متخصصین برای حل مشکلات خود. والدین وشناخت کودکان و از همه مهمتر شناخت مشکلات ناشی ازبرخوردهای نا آگاهانه والدین در برابر رفتارهای خاص که ناخن جویدن نیز یکی از این مشکلات میباشددر این کتاب ارائه شده است.

فصل اول ودوم مراحل تغییر رفتار کودک و روشهای تربیتی پایه را شرح داده است.بقیه فصول نیز به مسایل و مشکلات رفتاری کودکان پرداخته است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:59  توسط مجسن  | 

فرم پیشنهادی طرح پژوهشی

عنوان طرح:بررسی رابطه ی اموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهرستان گنبد کاووس با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در این مقطع

کد طرح:

نام ونام خانوادگی:زهرا برابادی

استاد راهنما:استاد فروتن

مشخصات موضوعی طرح:

۱.عنوان به فارسی:بررسی رابطه ی اموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهرستان گنبد کاووس با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در این مقطع

۲.واژه های کلیدی:اموزش ضمن خدمت -پیشرفت تحصیلی معلمان ابتدایی

۳.بیان مساله:در این تحقیق مساله اساسی این است که ایا اموزش معلمان مدارس ابتدایی با هر روشی که ارائه شود تاثیری در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دارد یا خیر؟ به همین جهت بر اساس روش تحقیق به دنبال این هستیم که رابطه ی بین دو متغیر ذکر شده را تعیین کنیم از این طریق می توان فهمید که ایا اموزش معلمان در رشد شغلی انها تاثیری دارد یا خیر ؟ ودر عین حال می توان پی برد که چه اموزشهایی با چه روشهایی برای معلمان مفید بوده ودر بهبود تحصیلی دانش اموزان موثرتر است.

 پیشرفت تحصیلی:یعنی افزایش میزان یادگیری ،افزایش سطح نمرات وقبولی دانش اموزان دردرس و پایه ی تحصیلی که به عوامل فردی و خانوادگی بستگی دارد.

اموزش ضمن خدمت :از نظر کیمیل وای لز هر نوع کوشش و تلاش

نظامدار برای ارتقاء شایستگی کارکنان اموزشی از طریق دوره های اموزشی کلاسهای باز اموزی ،نشستها و گروههای تحقیق ،بازدیدها و سخنرانیها و اصلاح وضع کارکنان می باشد،که هدف ان همسو کردن ارزوها،علائق ونیازهای عاطفی افراد با نیازها و اهداف سازمان می باشد.

۴.

 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 2:13  توسط مجسن  | 

دانشجو: ملیحه توغدری

۱.عنوان تحقیق:بررسی علل افت ریاضی دانش اموزان ابتدایی

۲.مشخصات :ملیحه توغدری ُدانشجوی رشته کارشناسی اموزش ابتدایی

۳.واژه های کلیدی:

 

۴.بیان مساله:عوامل موثر درافت تحصیلی کدامند؟در جواب :با مصاحبه ی چند نفر از دانش اموزان مدرسه وهمکاران وکارکنان ان مدرسه به این نتیجه رسیدم که دانش اموزان به درس ریاضی چندان علاقه ای ندارندوکلاس درس بی روح وکسل است.یعنی یک نفر فقط به تابلو نگاه می کند وبقیه نیز چرت میزنند .بهمین خاطر این موضوع را انتخاب میکنم .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 19:3  توسط مجسن  | 

نقش بازي وتاثيرآن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبدكاووس

عنوان طرح:نقش بازي وتاثير آن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس

نام دانشجو:زهره پهلوان

مشخصات موضوعي طرح:

۱.عنوان به فارسي :نقش بازي وتاثير آن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس

۲.واژه هاي كليدي :بازي-آموزش وپرورش كودكان ابتدايي - نقش بازي- پرورش رشدشخصيت- پرورش خلاقيت -تسهيل يادگيري- تعليم وتربيت - رشدذهني كودك - ديدگاه هاي مختلف بازي - تفريح- بازي ورشد اجتماعي - بازي ورشد اخلافي -بازي ورشد عاطفي- بازي ورشد آموزشي

۳.بيان مساله :تجربه نشان داده است كه بازي تنهازباني است كه تمامي كودكان دنيا مي توانند به راحتي باهم ارتباط برقراركنندو احساسات خود رابه هم منتقل كنند.ولي متاسفانه بنابه دلايل مشكلات اقتصادي واجتماعي عومي در روستاهاي محروم ،بازي والدين باكودكان كم رنگ شده است. مساله بسيار مهم براي مربيان اين است كه آنان مي توانند با مشاهده وبازي كودكان به ميزان علاقه،مهرومحبت ،كينه وخشم دروي پي ببرند .زيراكودك درحين بازي رفتارهايي ازخود نشان ميدهد كه ريشه درضمير ناخودآگاه او دارند و مي توانند درشناخت شخصيتي او راهگشا باشند. مربيان مي توانند درحين بازي رفتارهاي نابهنجار كودك ازجمله ترس ،بي نظمي، خودخواهي وستيزه جويي راكنترل وتعديل نمايندچرا كه كودك درطول بازي به مراتب خود را تخليه ازهيجان مي كند. ومي توان باجهت دادن به بازي كودك ،ابعاد شخصيت وي راپرورش داده واورا بهتر براي زندگي فردي واجتماعي آماده ساخت . بااين تفاسير متوجه مي شويم كه بازي هاصرفاامري تفنني نيستنند بلكه اهداف تربيتي را دنبال مي كنند.

۴. اهميت وضرورت انجام تحقيق:امروزه ضرورت واهميت آموزش در دوران اوليه كودكي به حدي محسوس وشايان توجه است كه بازتاب آن دركليه بخش ها وپژوهش هاي علمي و برنامه هاي آموزشي كاملا هويدا است و مي توان گفت در اين دوره كودك براي نخستين بار طبيعت رابطه برقرار مي كند، روابط اجتماعي خود رابنا مي نهد وبه مفهومي از خود دست مي يابد. نگرش افراد در نظريه ها متفاوت اند،بسياري از افراد كه كارشان با كودكان است براين عقيده اند كه بازي براي كودكان كاربسيار جدي تلقي مي شود وفرصت هاي بازي آزاد براي رشد وسلامت آنان بسيار حياتي است . متاسفانه ارزش بازي به خصوص بازي هايي كه مربوط به شكل گيري شخصيت كودكان مي باشد هم در محيط خانواده وهم در محيط آموزشي مورد غفلت قرار مي گيرد.وظيفه معلمان ومربيان است كه ازبازي هاي آموزشي ومناسب كودكان به خصوص بازي هاي بومي ومحلي دفاع وتشريح ارزش بازي ها وخصوصيات آن در مقابل افرادي كه هنوز به بازي امري سطحي مشغول كننده وياوقت گير مي نگرند مورد استفاده قرار گيرند.

۵.اهداف تحقيق :۱.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درتسهيل يادهي ويادگيري

۲.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن در پرورش ورشد همه جانبه كودك به خصوص شخصيت كودك

۳.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درجذاب نمودن موضوعات درسي

۴.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درپرورش خلاقيت واستعدادهاي كودك

۶.متغيرهاي تحقيق:الف)متغيرمستقل:بازي     ب)متغير وابسته :آموزش وپرورش كودكان ابتدايي

۷.فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق: ۱.بازي باعث شكل گرفتن شخصيت كودك مي شود.

۲.بازي هاي آموزشي،باعث تسهيل در امر ياددهي و يادگيري مي شود.

۳. بازي باعث جذاب شدن موضوعات درسي مي شود.

۴.بازي باعث مي شود كودك از نقطه نظر عاطفي،جسمي و... رشد كند.

۸.ادبيات يا پيشينه تحقيق: پيشينه بازي در زندگي انسان از همه پديده هاي فرهنگي كهن تر است. زيرا نياز به بازي از غريزه نهاد آدمي سرچشمه مي گيرد و انسان در روزگاري كه هنوز از جانوران فاصله چنداني نگرفته بود تنها كاري كه همچون آن انجام مي داد،بازي بود اما همراه با تكامل انديشه آدمي از بازي هاي غريزي به بازي هاي طرح دار بر آمده از انديشه و كنش رسيد.

ابوعلي سينا درباره اهميت بازي براي رشد جسمي و رواني كودك مي گويد وقتي كودك بيدار باشد بهتر است استهمام شود بعد به مدت يك ساعت با اسباب بازي هايش و يا به منظور بازي كردن تنها گذاشته شود پس كمي غذا بخوردو ازآن به بعد زيادتر از پيش به بازي بپردازد.

افلاطون نقش بازي را در رشد و پرورش كودكان و نيز تحول منش آنان به خوبي مي شناسد و برآن است كه لازم نيست براي كودكان قاعده هايي تعيين كنيم بايد آنها را به حال خود بگذاريم. زيرا همين كه گروهي از آنان و دريك جا گرد هم آيد به بازي هايي كه با طبيعتشان سازگار است مي پردازند و در واقع آنها را اختراع مي كنند.

خانم فريده مصطفوي درباره نوه هاي امام خميني مبين مي گويد: نوه هاي آقه همه شلوغ بودند، امام(ره) به من كه از شيطنت بچه خود گله ميكردم مي گفتند: من حاضرم ثوابي كه تواز عمل شيطنت حسين مي بري با ثواب تمام عبادات خود عوض كنم. 

 


      

                

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:18  توسط مجسن  | 

نقش بازي وتاثيرآن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبدكاووس

عنوان طرح:نقش بازي وتاثير آن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس

نام دانشجو:زهره پهلوان

مشخصات موضوعي طرح:

۱.عنوان به فارسي :نقش بازي وتاثير آن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس

۲.واژه هاي كليدي :بازي-آموزش وپرورش كودكان ابتدايي - نقش بازي- پرورش رشدشخصيت- پرورش خلاقيت -تسهيل يادگيري- تعليم وتربيت - رشدذهني كودك - ديدگاه هاي مختلف بازي - تفريح- بازي ورشد اجتماعي - بازي ورشد اخلافي -بازي ورشد عاطفي- بازي ورشد آموزشي

۳.بيان مساله :تجربه نشان داده است كه بازي تنهازباني است كه تمامي كودكان دنيا مي توانند به راحتي باهم ارتباط برقراركنندو احساسات خود رابه هم منتقل كنند.ولي متاسفانه بنابه دلايل مشكلات اقتصادي واجتماعي عومي در روستاهاي محروم ،بازي والدين باكودكان كم رنگ شده است. مساله بسيار مهم براي مربيان اين است كه آنان مي توانند با مشاهده وبازي كودكان به ميزان علاقه،مهرومحبت ،كينه وخشم دروي پي ببرند .زيراكودك درحين بازي رفتارهايي ازخود نشان ميدهد كه ريشه درضمير ناخودآگاه او دارند و مي توانند درشناخت شخصيتي او راهگشا باشند. مربيان مي توانند درحين بازي رفتارهاي نابهنجار كودك ازجمله ترس ،بي نظمي، خودخواهي وستيزه جويي راكنترل وتعديل نمايندچرا كه كودك درطول بازي به مراتب خود را تخليه ازهيجان مي كند. ومي توان باجهت دادن به بازي كودك ،ابعاد شخصيت وي راپرورش داده واورا بهتر براي زندگي فردي واجتماعي آماده ساخت . بااين تفاسير متوجه مي شويم كه بازي هاصرفاامري تفنني نيستنند بلكه اهداف تربيتي را دنبال مي كنند.

۴. اهميت وضرورت انجام تحقيق:امروزه ضرورت واهميت آموزش در دوران اوليه كودكي به حدي محسوس وشايان توجه است كه بازتاب آن دركليه بخش ها وپژوهش هاي علمي و برنامه هاي آموزشي كاملا هويدا است و مي توان گفت در اين دوره كودك براي نخستين بار طبيعت رابطه برقرار مي كند، روابط اجتماعي خود رابنا مي نهد وبه مفهومي از خود دست مي يابد. نگرش افراد در نظريه ها متفاوت اند،بسياري از افراد كه كارشان با كودكان است براين عقيده اند كه بازي براي كودكان كاربسيار جدي تلقي مي شود وفرصت هاي بازي آزاد براي رشد وسلامت آنان بسيار حياتي است . متاسفانه ارزش بازي به خصوص بازي هايي كه مربوط به شكل گيري شخصيت كودكان مي باشد هم در محيط خانواده وهم در محيط آموزشي مورد غفلت قرار مي گيرد.وظيفه معلمان ومربيان است كه ازبازي هاي آموزشي ومناسب كودكان به خصوص بازي هاي بومي ومحلي دفاع وتشريح ارزش بازي ها وخصوصيات آن در مقابل افرادي كه هنوز به بازي امري سطحي مشغول كننده وياوقت گير مي نگرند مورد استفاده قرار گيرند.

۵.اهداف تحقيق :۱.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درتسهيل يادهي ويادگيري

۲.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن در پرورش ورشد همه جانبه كودك به خصوص شخصيت كودك

۳.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درجذاب نمودن موضوعات درسي

۴.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درپرورش خلاقيت واستعدادهاي كودك

۶.متغيرهاي تحقيق:الف)متغيرمستقل:بازي     ب)متغير وابسته :آموزش وپرورش كودكان ابتدايي

۷.فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق: ۱.بازي باعث شكل گرفتن شخصيت كودك مي شود.

۲.بازي هاي آموزشي،باعث تسهيل در امر ياددهي و يادگيري مي شود.

۳. بازي باعث جذاب شدن موضوعات درسي مي شود.

۴.بازي باعث مي شود كودك از نقطه نظر عاطفي،جسمي و... رشد كند.

۸.ادبيات يا پيشينه تحقيق: پيشينه بازي در زندگي انسان از همه پديده هاي فرهنگي كهن تر است. زيرا نياز به بازي از غريزه نهاد آدمي سرچشمه مي گيرد و انسان در روزگاري كه هنوز از جانوران فاصله چنداني نگرفته بود تنها كاري كه همچون آن انجام مي داد،بازي بود اما همراه با تكامل انديشه آدمي از بازي هاي غريزي به بازي هاي طرح دار بر آمده از انديشه و كنش رسيد.

ابوعلي سينا درباره اهميت بازي براي رشد جسمي و رواني كودك مي گويد وقتي كودك بيدار باشد بهتر است استهمام شود بعد به مدت يك ساعت با اسباب بازي هايش و يا به منظور بازي كردن تنها گذاشته شود پس كمي غذا بخوردو ازآن به بعد زيادتر از پيش به بازي بپردازد.

افلاطون نقش بازي را در رشد و پرورش كودكان و نيز تحول منش آنان به خوبي مي شناسد و برآن است كه لازم نيست براي كودكان قاعده هايي تعيين كنيم بايد آنها را به حال خود بگذاريم. زيرا همين كه گروهي از آنان و دريك جا گرد هم آيد به بازي هايي كه با طبيعتشان سازگار است مي پردازند و در واقع آنها را اختراع مي كنند.

خانم فريده مصطفوي درباره نوه هاي امام خميني مبين مي گويد: نوه هاي آقه همه شلوغ بودند، امام(ره) به من كه از شيطنت بچه خود گله ميكردم مي گفتند: من حاضرم ثوابي كه تواز عمل شيطنت حسين مي بري با ثواب تمام عبادات خود عوض كنم. 

 


      

                

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:17  توسط مجسن  | 

نقش بازي وتاثيرآن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبدكاووس

عنوان طرح:نقش بازي وتاثير آن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس

نام دانشجو:زهره پهلوان

مشخصات موضوعي طرح:

۱.عنوان به فارسي :نقش بازي وتاثير آن درآموزش وپرورش كودكان ابتدايي شهرستان گنبد كاووس

۲.واژه هاي كليدي :بازي-آموزش وپرورش كودكان ابتدايي - نقش بازي- پرورش رشدشخصيت- پرورش خلاقيت -تسهيل يادگيري- تعليم وتربيت - رشدذهني كودك - ديدگاه هاي مختلف بازي - تفريح- بازي ورشد اجتماعي - بازي ورشد اخلافي -بازي ورشد عاطفي- بازي ورشد آموزشي

۳.بيان مساله :تجربه نشان داده است كه بازي تنهازباني است كه تمامي كودكان دنيا مي توانند به راحتي باهم ارتباط برقراركنندو احساسات خود رابه هم منتقل كنند.ولي متاسفانه بنابه دلايل مشكلات اقتصادي واجتماعي عومي در روستاهاي محروم ،بازي والدين باكودكان كم رنگ شده است. مساله بسيار مهم براي مربيان اين است كه آنان مي توانند با مشاهده وبازي كودكان به ميزان علاقه،مهرومحبت ،كينه وخشم دروي پي ببرند .زيراكودك درحين بازي رفتارهايي ازخود نشان ميدهد كه ريشه درضمير ناخودآگاه او دارند و مي توانند درشناخت شخصيتي او راهگشا باشند. مربيان مي توانند درحين بازي رفتارهاي نابهنجار كودك ازجمله ترس ،بي نظمي، خودخواهي وستيزه جويي راكنترل وتعديل نمايندچرا كه كودك درطول بازي به مراتب خود را تخليه ازهيجان مي كند. ومي توان باجهت دادن به بازي كودك ،ابعاد شخصيت وي راپرورش داده واورا بهتر براي زندگي فردي واجتماعي آماده ساخت . بااين تفاسير متوجه مي شويم كه بازي هاصرفاامري تفنني نيستنند بلكه اهداف تربيتي را دنبال مي كنند.

۴. اهميت وضرورت انجام تحقيق:امروزه ضرورت واهميت آموزش در دوران اوليه كودكي به حدي محسوس وشايان توجه است كه بازتاب آن دركليه بخش ها وپژوهش هاي علمي و برنامه هاي آموزشي كاملا هويدا است و مي توان گفت در اين دوره كودك براي نخستين بار طبيعت رابطه برقرار مي كند، روابط اجتماعي خود رابنا مي نهد وبه مفهومي از خود دست مي يابد. نگرش افراد در نظريه ها متفاوت اند،بسياري از افراد كه كارشان با كودكان است براين عقيده اند كه بازي براي كودكان كاربسيار جدي تلقي مي شود وفرصت هاي بازي آزاد براي رشد وسلامت آنان بسيار حياتي است . متاسفانه ارزش بازي به خصوص بازي هايي كه مربوط به شكل گيري شخصيت كودكان مي باشد هم در محيط خانواده وهم در محيط آموزشي مورد غفلت قرار مي گيرد.وظيفه معلمان ومربيان است كه ازبازي هاي آموزشي ومناسب كودكان به خصوص بازي هاي بومي ومحلي دفاع وتشريح ارزش بازي ها وخصوصيات آن در مقابل افرادي كه هنوز به بازي امري سطحي مشغول كننده وياوقت گير مي نگرند مورد استفاده قرار گيرند.

۵.اهداف تحقيق :۱.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درتسهيل يادهي ويادگيري

۲.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن در پرورش ورشد همه جانبه كودك به خصوص شخصيت كودك

۳.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درجذاب نمودن موضوعات درسي

۴.بررسي چگونگي نقش بازي وتاثير آن درپرورش خلاقيت واستعدادهاي كودك

۶.متغيرهاي تحقيق:الف)متغيرمستقل:بازي     ب)متغير وابسته :آموزش وپرورش كودكان ابتدايي

۷.فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق: ۱.بازي باعث شكل گرفتن شخصيت كودك مي شود.

۲.بازي هاي آموزشي،باعث تسهيل در امر ياددهي و يادگيري مي شود.

۳. بازي باعث جذاب شدن موضوعات درسي مي شود.

۴.بازي باعث مي شود كودك از نقطه نظر عاطفي،جسمي و... رشد كند.

۸.ادبيات يا پيشينه تحقيق: پيشينه بازي در زندگي انسان از همه پديده هاي فرهنگي كهن تر است. زيرا نياز به بازي از غريزه نهاد آدمي سرچشمه مي گيرد و انسان در روزگاري كه هنوز از جانوران فاصله چنداني نگرفته بود تنها كاري كه همچون آن انجام مي داد،بازي بود اما همراه با تكامل انديشه آدمي از بازي هاي غريزي به بازي هاي طرح دار بر آمده از انديشه و كنش رسيد.

ابوعلي سينا درباره اهميت بازي براي رشد جسمي و رواني كودك مي گويد وقتي كودك بيدار باشد بهتر است استهمام شود بعد به مدت يك ساعت با اسباب بازي هايش و يا به منظور بازي كردن تنها گذاشته شود پس كمي غذا بخوردو ازآن به بعد زيادتر از پيش به بازي بپردازد.

افلاطون نقش بازي را در رشد و پرورش كودكان و نيز تحول منش آنان به خوبي مي شناسد و برآن است كه لازم نيست براي كودكان قاعده هايي تعيين كنيم بايد آنها را به حال خود بگذاريم. زيرا همين كه گروهي از آنان و دريك جا گرد هم آيد به بازي هايي كه با طبيعتشان سازگار است مي پردازند و در واقع آنها را اختراع مي كنند.

خانم فريده مصطفوي درباره نوه هاي امام خميني مبين مي گويد: نوه هاي آقه همه شلوغ بودند، امام(ره) به من كه از شيطنت بچه خود گله ميكردم مي گفتند: من حاضرم ثوابي كه تواز عمل شيطنت حسين مي بري با ثواب تمام عبادات خود عوض كنم. 

 


      

                

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 16:16  توسط مجسن  | 

     8-فرضيه ها يا پرسش هاي تحقيق :

      به صورت فرض يا فرض هاي ويژه:

     هر چه ارتباط والدين با مدرسه بيشتر باشد ، تاثير مثبت و مطلوب بر پيشرفت تحصيلي مي گذارد.

مراجعه والدين به مدرسه و جويا شدن از وضعيت تحصيلي كودكان ميتواند در پيشرفت تحصيلي آنان كمك كند.

      به صورت پرسش يا پرسش هاي ويژه:

     ارتباط اولياي دانش آموزان با مدرسه در پيشرفت تحصيلي چه تا ثيري دارد؟

    9-ادبيات يا پيشينه تحقيق:

 الف)در تحقيقي كه در زمينه ي روشهاي تربيتي والدين وپيشرفت تحصيلي فرزندان توسط (ريمود كتل)و(ديل من بارتن) انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند كه سخت گيري و بيش از حد والدين به فرزندان موجب عقب افتادگي تحصيل مي شود.

 ب) در تحقيقي كه توسط( ريموند و ديلمن بارتن) انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند كه پيشرفت تحصيلي فرزنداني كه  پدران ومادران انها مرتب با مربيان شان در تماس هستند،به صورت معني دار بيشتر است.

 ج)در تحقيقي كه توسط (بي ليتل و همكارانش)انجام گرفته به اين نتيجه رسيدند كه پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه والدين باسواد و خانواده باثبات داشته اند،بيشتر است.

د)در تحقيقي كه توسط(فاطمه ليامي)و(بهنام مكوندي)بر روي عوامل عدم پيشرفت تحصيلي انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند كه عوامل زيادي بر پيشرفت وعدم پيشرفت دانش آموزان مؤثرند كه يكي از مهمترين عوامل همكاري نزديك اوليا مدرسه و والدين مي باشد.

ر)در تحقيقي كه تو سط(صداقت وفادار)در زمينه توانمنديهاي خانواده را افزايش دهيم انجام گرفت به اين نتيجه رسيد كه در طول زندگي براي خانواده موفقيتها و مسايل مختلفي پيش مي آيد كه برخورد مناسب با آنها مستلزم دستيابي به اطلاعات خاص است تا خانواده با آمادگي بيشتر و بااستفاده از تمام تواناييهاي خود بامسايل مذكور روبه رو گردد.

مشخصات اجرايي طرح:

1-نوع مطالعه،روش ونحوه اجراي تحقيق:

مطالب و موضوعات اين تحقيق صرفا از ميان اسناد و مدارك وكتابها ، نشريات و... استفاده گرديده بنابراين،از روش كتابخانه اي استفاده شده است.

2- ابزار گردآوري داده ها :

چون اين تحقيق به صورت كتابخانه اي مي باشد بنابراين اطلاعات از طريق فيش برداري گردآوري شده است .

3- جامعه آماري،هجم نمونه ، روش نمونه گيري و شيوه تجزيه و تحليل داده ها :

4- محدوديت هاي تحقيق:

كمبود زمان و امكانات- عدم همكاري بعضي از كتابخانه ها و دانشگاه ها

5- ملاحظات اخلاقي :

{از پايان نامه محقق (قربان سوري)كه دركتابخانه تربيت معلم گنبد نگهداري مي شود ، گردآوري شده است.} سال (۱۳۸۱)         

                                                            

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 14:51  توسط مجسن  | 

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

                                                    بسمه تعالی

                                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

عنوان طرح:بررسی تاثیر رفتار معلمین در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

کد طرح:سارا روشنی

مشخصات موضوعی طرح:

۱-عنوان به فارسی:بررسی تاثیر رفتار معلمین در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

۲-واژه های کلیدی:یادگیری -انگیزه- رفتار معلمین -عملکرد تحصیلی.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:24  توسط مجسن  | 

چگونه تخيل كودك خود را پرورش دهيم؟

 

مغز در حال رشد كودك شما
مغز كودك شما در زمان تولد، حدودا صد ميليارد سلول داشت. اين مطلب به خودي خود شگفت انگيز و جالب توجه است، اما آنچه در مغز او در اين دوران اتفاق مي افتد، شگفت انگيزتر است. هر كدام از آن سلولها در حال ارسال و دريافت سيگنالهاي الكتريكي است و همچنين اين سلولها با يكديگر پيوندهايي ايجاد مي كنند كه با تكرار و تمرين، نهايتا منجر به تشكيل شبكه هايي از سلولهاي عصبي خواهد شد. اين شبكه ها (كه معمولا مدارهاي عصبي ناميده مي شوند)، امكان فكر كردن و يادگيري را براي كودك فراهم مي سازند. هنگامي كه سه سال از تولد او بگذرد، هزار هزار ميليارد پيوند عصبي در مغز او تشكيل شده است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:16  توسط مجسن  | 

فرایندهای یاددهی و یادگیری در علوم اجتماعی ایران

متنی که ملاحظه می نمایید گزارش خبرگزاری مهر از سخنرانی نگارنده در همایش دو سالانه انجمن جامعه شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان علوم اجتماعی: چالش ها و دستاوردهاست. این همایش در 29 و 30 اردیبهشت 1389 برگزار شد. این گزارش ناقص می باشد. بزودی متن کامل مقاله ام را در این وب سایت قرار می دهم.

 
بزرگترین همایش علوم اجتماعی کشور ذیل عنوان "علوم اجتماعی در ایران: دستاوردها و چالش ها" توسط انجمن جامعه شناسی ایران و با حضور جامعه شناسان بزرگ کشور در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش دو روزه که در روزهای 29 و 30م اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد اساتید مطرح علوم اجتماعی به سخنرانی پرداختند و مشکلات و دستاوردهای علوم اجتماعی را به بحث گذاشتند. از جمله دکتر نعمت الله فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. شرح سخنان ایشان  با عنوان "چالش های یادگیری و یاددهی در علوم اجتماعی ایران" در زیر آورده می شود.

    دکتر فاضلی محور صحبتهایش را پاسخ به این سوالات عنوان کرد: 1- اگر فرایندهای یادگیری در فضای دانشگاهی ایران درست انجام نمی شود پس دانشجویان ما در دانشگاهها چه می کنند؟ 2- چرا این فرایندها درست انجام نمی شود؟

   وی در ابتدا فرایندهای یادگیری و یاددهی را این گونه تعریف کرد: " دو شاخص برای این فرایندها تعریف می شود: 1- فرایند یادگیری و یاددهی فرایندی است که طی آن دانشجویان قابلیت های کانونی،شامل توانایی های ارتباطی،شناختی،فرهنگی و تکنیکی یا فنی را فرا می گیرند و 2- فرایند یادگیری و یاددهی فرایندی است که طی آن دانشجویان پس از طی دوره آموزش ، به توسعه و رشد مشارکتشان در فرایندهای تولید و کاربست دانش می پردازند. وی اضافه کرد که معتقد است هیچ یک از این دو شاخص در علوم اجتماعی ایران مناسب نیست.

  در ادامه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برای این که به قول خودش به شایعه پراکنی و "خود مشت مالی" متهم نشود، به تحقیقی اشاره کرد که بر اساس آمار وزارت ارشاد نشان می داد 60 درصد نو قلمان کشور یعنی کسانی که برای اولین بار کتاب چاپ کرده اند فارغ التحصیل یکی از رشته های علوم اجتماعی بوده اند و این موضوع به خوبی تاثیر علوم اجتماعی را بر سرمایه های فکری و فرهنگی ایران معاصر به خوبی نشان می دهد.

   دکتر نعمت الله فاضلی در پاسخ به پرسش اول مبنی بر این که اگر فرایندهای یادگیری و یاددهی در ایران به طور صحیح انجام نمی شود پس چه اتفاقی در دانشگاههای ما می افتد، به این موضوع اشاره کرد که تنها 20 درصد از دانشجویان و اساتید ما سرمایه های فکری و فرهنگی لازم را برای تحصیل یا تدریس علوم اجتماعی دارا هستند و ما بقی ارزش های لازم برای یک فضای علمی جامعه شناسی ندارند. و به قول او برای "پرتقال فروشی" آماده شده اند. یعنی ارزش های لازم برای کسب و کار و بازار را دارند. وی به این موضوع اشاره کرد که دانشگاه  در 30 سال اخیر بر اثر توده ای شدن یا انبوه شدن ماهیتا از دانشگاه قبل از این دوره - با خصوصیاتی چون نخبه گرایی،  تعداد محدودی استاد و دانشجو از طبقه و جایگاه مشخص- متفاوت شده است. بنابراین یک فضای نارضایتی وجود دارد که برمی گردد به تودگی و انبوه شدن آموزش عالی. وی اضافه کرد: " در اینجا تناقضی وجود دارد. با وجود گسترش فضاهای آموزشی و کتابخانه ها، آسان شدن دسترسی به منابع علمی و گسترش تکنولوژی های آموزشی، فرایند های یادگیری و یاددهی همچنان پایین است و سیر نزولی هم دارد. دانشگاه در فضای امروز امتداد خیابان های ماست. درست همانگونه که دانشجویان در خیابان ها، پارک ها و پاساژها پرسه می زنند، دور هم جمع می شوند، وقت می گذرانند و دوست پیدا می کنند در دانشگاه هم هستند. تجربه ی ما از دانشگاه، تجربه ی مصرف کردن دانشگاه است. همانطور که خیابان ها و فضاهای شهر را مصرف می کنیم، در حال مصرف کردن فضاهای آموزشی نیز هستیم. و این امر فقط محدود به دانشجویان نیست. دانشگاه برای اساتید ما چیزی جز فضایی برای کسب در آمد یا همان پرتقال فروشی و گسترش شبکه های ارتباطی نیست."

  دکتر فاضلی در ادامه برای پاسخ به سوال دوم که به دنبال دلایل سوء کارکرد فرایندهای یادگیری و یاددهی بود. اشاره کرد: که دانشگاه به دلایل ذکر شده اکنون با مجموعه ای از چالش های ایدئولوژیک، سیاسی،اداری و سازمانی روبرو شده است که این مسئله علوم اجتماعی ما را از دو جهت با چالش روبرو می کند. یکی این که در تمام طول تاریخ از تأسیس دارالفنون گرفته تا زمان رضا شاه و اکنون دانشگاه برای سیستم حاکم در امتداد دستگاه بروکراتیک دولت محسوب می شده است.به همین دلیل حکومت همواره این انتظار را داشته که دانشگاه محلی برای "همگن سازی فرهنگی" یا به عبارتی"یکسان سازی فرهنگی" همه ی آدم ها شود. و این دید زمانی تبدیل به مسئله می شود که انبوه دانشجویان وارد دانشگاه می شوند. وی در توضیح این امر اضافه کرد: "دانشجویان فقط جسما وارد دانشگاه نمی شوند، بلکه رسوم،ارزش ها، آئین ها ،زبان ها و سایر ویژگی های فرهنگی خود را وارد دانشگاه می کنند. حکومت انتظار دارد که از طریق برنامه ریزی درسی و نظام اداری تمام این رنگها، نشانه ها و تفاوت ها در قومیت و جنسیت و ... را بشوید و کنار بگذارد و از آدمهایی که وارد دانشگاه می شوند موجوداتی یکدست بسازد به تابعیت محض از نظام حاکم بپردازند و فرهنگ دولتی را بازتولید و درونی کنند. در چنین شرایطی است که اولین چالش نظام دانشگاه با دولت پرابلماتیک(بحرانی) می شود."بنابراین اولین چالش، چالش دانشجویان انبوهی ست که از طیف های مختلف می آیند و فضای همگن سازی فرهنگی را با مقاومتهای جامعه شناسی  و سایر اشکال مقابله فرهنگی به چالش می کشند.

  استاد دانشگاه علامه چالش دوم را چالشی فرا محلی خواند. از آنجا که علوم اجتماعی خاستگاه ایرانی ندارد و دانشی جهان وطن و مدرن است، برای حکومت یک مشکل معرفت شناختی ایجاد می شود: چرا که نه می تواند علوم اجتماعی را با انرژی های معنوی پیش ببرد و نه می تواند با انرژی های جهانی جلو بیاید. و این باعث می شود که دولت روز به روز به سرمایه های تکنو کراتیک و بروکراتیک دانشگاه بیشتر توجه کند. که این باعث می شود کسانی که سرمایه های سیاسی و اداری یعنی کسانی که در دانشگاه ها مقام اداری دارند به سرمایه ها و ارزش های آکادمیک غلبه پیدا کند. این مسئله در اینجا تقابلی را بوجود می آرد که کسی که ارزش بروکراتیک دارد، آکادمیک نیست و کسی که ارزش آکادمیک دارد،بروکراتیک نیست. دکتر فاضلی همچنین گفت: " این چالش خود را در آموزش نشان می دهد. اساتیدی ارتقا پیدا می کنند که به قول دکتر خانیکی "فوت و فن دانشمندی را بلدند نه کسانی که دانشمندترند" لزوما کسانی که استادند مقام استادی را کسب نکرده اند و لزوما کسی که استادیار است تنزل رتبه پیدا نکرده است. چون این ارتقا ها در ساز و کارهای بروکراتیک تعریف شده است."وی در توضیح بیشتر این موضوع به مفهومی اشاره کرد که خود او آن را "آئینی شدن" یا "قالبی شدن" دانشگاه نام گذاشته است. در این خصوص او به دانشگاهی اشاره کرد که دانشجو سر وقت در آن حاضر می شود،درس می خواند، و نمره ی قبولی می گیرد. استادی که  درس می دهد و حقوق می گیرد و می رود. در این دانشگاه هم منافع استاد تامین شده و هم نیاز دانشجو برطرف شده است. اما این فقط فرم دانشگاه است. ما قالب دانشگاه را رعایت کرده ایم ولی این فرم عاری از هر محتوایی است. و مشکلی که آیینی شدن بوجود می آورد قربانی شدن ارزش های آکادمیک است: "دانشجویی که خوب درس می خواند "خرخوان" نامیده می شود. و استادی که احیانا به واقع استاد شده است، تازه زیر ذره بین های ایدئولوژیک قرار می گیرد و باید کنترل شود. و سیستم مجبور است بخشی از سرمایه اش را صرف نظارت، مدیریت و کنترل دانشگاه کند. در این میدان آموزش منازعه های شدیدی شکل می گیرد. از جمله منازعه های طبقاتی، منازعه های ایدئولوژیک و منازعه های اداری." دکتر فاضلی معتقد است که در ادامه این وضع به فرایندی خواهیم رسید  که در آن ارزش های خواندن و نوشتن،  یاددادن و یاد گرفتن و مفهومی کردن به ضد ارزش تبدیل شده و جای آن را چیزی که می توان آن را "لمپنیزم دانشگاهی" یا  "شارلاتانیزم آکادمیک" نامید، خواهد گرفت.

    دکتر نعمت الله فاضلی با اشاره به جمله ی "اندیشیدن همان عشق ورزیدن است" از ........ روی این موضوع  تاکید کرد که یکی از ویژگی های مهم آموزش وجود فضای مهر و محبت است. در این فضای میدان منازعه بروکراتیک عشق و محبت انرژی هایی هستند که شور و نشاط را ایجاد می کنند تا افراد بتوانند "ریاضت کشی علمی" انجام دهند و عمرشان را صرف خواندن و نوشتن کنند. وی یکی از مهمترین دلایل وجود نارضایتی عمومی را این مسئله و فقدان وجود یک دانشگاه واقعی دانست.       مدرس  جامعه شناسی دانشگاه علامه افزود: "من معتقدم که جامعه ما به سوی ماکتی شدن می رود. ماکت برای نمایش است. ماکت عین اصل  است ولی واقعی نیست. ماکت برای نمایش است، مولد نیست. ولی حتی از اصل هم زیباتر است. ما از هر چیزی ماکتش را می سازیم و حتی برای دانشگاه نیز ماکت ساخته ایم. این ماکتی شدن را در کلاسهای درس و پایان نامه ها به خوبی می توان دید." وی همچنین به ماکت اساتید تزئینی که فاقد سنت فکری اند ، ماکت مؤسسه دانشگاهی ، مجلات دانشگاهی که فاقد مقالاتی با ارزش جامعه شناسی هستند و ماکت کتاب اشاره کرد و افزود: "در دانشگاه های ما خلاف دنیا عمل می شود. کسی که کتاب آموزشی تالیف کند امتیاز دارد. ولی کسی که کتاب پژوهشی بنویسد شاید حتی مجوز چاپ هم نگیرد.در حالی که در سنت اروپایی دانشگاه ها  به کتاب آموزشی رساله نمی گویند و امتیازی نخواهد گرفت."

   دكتراي انسان شناسي اجتماعي-فرهنگي افزود که ما پس از تولید این ماکت ها با شادی شروع به آمار دادن راجع به آنها می کنیم و نظام اجتماعی ما هم به راحتی این آمار را می پذیرد و کسی هم نیست که مثل پسرک داستان هانس کریستین اندرسن فریاد بزند که این نظام آموزشی عریان است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:14  توسط مجسن  | 

به عنوان مثال کودک دراین دوران به لحاظ عاطفی خوبی و بدی وزشتی وزیباییی وستی ودشمنی و...وبه لحاظ جسمی راه رفتن ودویدن و...را میاموز دمربیان والدین با اگاهی از ویزگی ها کودکاندر هر مرحله ازرشدمیتوان از بروز اختلالات یادگیری در انان بکاهند بنابر این با توجه به اهمیت  تحقیق د رارتباط با      

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:13  توسط مجسن  | 

روش مطالعه صحیح

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:12  توسط مجسن  | 

مطالعه موفق با تمرکز

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:8  توسط مجسن  | 

روشهای تدریس خلاق


روش هاي تدريس خلاق
    

    خلاقيت به معناي خلق و آفرينش انديشه ها، ايده ها، افكار نو و بديع، متفاوت نگريستن به امور، عبور از مرز دانسته هاي محدود به حيطه نادانسته هاي نامحدود و كشف و ابداع راه حل هاي جديد براي حل يك مسأله است.
    خلاقيت، تشخيص و بيان مسأله و ارائه .....
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:8  توسط مجسن  | 

مستند انسان های عجیب

           مستند انسان های عجیب

انسانهای غیرعادی نام یک مجموعه تلویزیونی است که از کانال 5 انگلستان پخش شد و هر اپیزود از آن به بررسی شرایط زندگی افرادی اختصاص دارد که هریک به نوعی دارای توانایی های منحصر بفرد و حیرت آوری می باشند که دانش پزشکی پاسخی برای آن نیافته است.

برخی از این افراد با بیماری و یا معولیت های حاد و پیچیده ای روبرو هستند ولی به شکلی معجزه آسا و شگفت انگیزی دارای توانایی هایی خاص می باشند که حتی افراد عادی نیز از داشتن آنها محرومند. تماشای این مجموعه کم نظیر را به همه علاقمندان به مستندهای اعجاب انگیز توصیه می کنیم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط مجسن  | 

تحقیق میدانی

روش تحقیق میدانی

تهیه کنندگان - فرجی - فرامرزی - تاجی - الهی - نظر خانی

روش انجام تحقیق میدانی در مردمشناسی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط مجسن  | 

برای تغییر عادات مطالعه مراحل زیر را باید در نظر گرفت:


  1. آگاهی (درباره موضوع)
  2. علاقه
  3. ارزیابی (ارزیابی اطلاعات بدست آمده با در نظر گرفتن موقعیتهای موجود)
  4. آزمایش (بکار بستن فکر)
  5. مطابقت خود با فکر تازه و اختیار و قبول آن

.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:59  توسط مجسن  | 

نکاتی در مورد روش صحیح مطالعه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:57  توسط مجسن  | 

10نکته در روش مطالعه

 

10 نکته در روش مطالعه 


۱۰نکته در روش مطالعه

1 . به قول آدریل جانسون، خوب کتاب خواندن را نمی‏توان از خواص مادرزادی دانست . برای قرائت، بدون شک پرورش خاصی لازم است .
2 . بهترین روش کتابخوانی در مجموع روشی است که خواننده در این کار بتواند زیبایی‏های چیزی را که می‏خواند دریابد و به هنگام لزوم معایب آن‏ها را بفهمد و این البته از راه پرورش و ممارست‏حاصل می‏گردد .
3 . در معانی کلماتی که برای نخستین بار به آن‏ها بر می‏خورید دقت کنید . بیهوده تصور نکنید که......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:57  توسط مجسن  | 

نكاتي چند درمورد روشهاي صحيح مطالعه

 

بارها شنيده ايم كه دانش آموز يا دانشجويي مي گويد :

(( ديگرحال و حوصله خواندن اين كتاب را ندارم ))يا ((آنقدرازاين كتاب خسته شده ام كه قابل گفتن نيست))ويا ((هرچقدرميخوانم مثل اينكه كمتر ياد مي گيريم))ويا ((ده بار خواندم و تكرار كردم ولي بازهم ياد نگرفتم))به راستي مشكل چيست ؟ آيا براي يادگيري درس واقعا" بايد 10 بار كتاب را خواند ؟ آيا بايد دروس خود را پشت سرهم مروركرد؟وآيا بايددهها بار درس راتكراركردتا يادگرفت ؟ مطمئنا" اگر چنين باشد ، مطالعه كاري سخت و طاقت فرسا است . اما واقعيت چيزي ديگر است . واقعيت آن است كه اين گروه از فراگيران ، روش صحيح مطالعه را نمي دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چيزي راجع به چگونه درس خواندن نمي آموزند . يادگيري و مطالعه ، رابطه اي تنگاتنگ و مستقيم با يكديگر دارند، تا جايي كه مي توان اين دو را لازم و ملزوم يكديگر دانست. براي اينكه ميزان يادگيري افزايش يابد بايد قبل از هرچيز مطالعه اي فعال و پويا داشت .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 10:56  توسط مجسن  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر