مطالعه وتحقیق

درس مطالعه وتحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گنبد

تاثیر شغل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

 

عنوان طرح : تاثیر شغل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

 

نام و نام خانوادگی : نسرین سنگبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات موضوعی طرح :

1 – عنوان به فارسی : تاثیر شغل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2 – واژه های کلیدی : پیشرفت تحصیلی – مطالعه ی والدین

3 – بیان مسأله :نحوه برخورد والدین ، تشویق یا تنبیه و منعیت اقتصادی و محیط عاطفی خانواده ، میزان سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان خود تاثیر بسزایی دارد و سرنوشت کودک را تغییر داده . کودکانی که در خانواده هایی تحصیل کرده و فرهنگی بار می آیند ، معمولا نسبت به کودکانی که از این نظر کمتر حمایت شده اند ، پیشرفت مداوم و پیوسته تری دارند .

4 – اهداف تحقیق :کلی  ==> تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ویژه ==> شناخت عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-         تاثیر تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-         رابطه ی بین بی سوادی والدین و پیشرفت دانش آموزان

5 – متغیرهای تحقیق

متغییر مستقل : شغل والدین

متغییر وابسته : پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

6 – فرضیه ها یا پرسش های تحقیق :

به صورت فرض یا فرض های ویژه :

-         شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه تاثیری دارد ؟

به صورت پرسش یا پرسش های ویژه :

-         بین تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه رابطه ای وجود دارد ؟

-         اشتغال مادران می تواند بر پیشرفت تحصیلی فرزندان مثر باشد ؟

-         وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه تاثیری دارد .

7 – ادبیات یا پیشینه تحقیق :

در تاثیر مطالعه ی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان به این نتیجه می رسیم که میزان علایق والدین به مطالعه و توجه به علم از مجله عوامل انگیزشی موثر در پیشرفت تحصیلی فرزندان است یعنی اگر در خانواده ای والدین به مطالعه بپردازند به مرور علاقه ی دانش آموز به مطالعه نیز افزایش می یابد و این باعث می شود فرزندان در امر تحصیل پیشرفت کنند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹ساعت 13:12  توسط مجسن  |